Com funciona?

A la pàgina podeu trobar diferents temes que formen del treball educatiu que realitzen els esplais d’Esplac. Podeu consultar aquells que us siguin de més interès per conèixer com s’entenen i es treballen a Esplac i als esplais.

A tots ells hi ha una primera introducció justificativa que explica el per què  treballem aquell tema i presenta el posicionament d’Esplac, d’acord amb l’ideari de l’associació; seguidament, trobem la definició, que recull el marc conceptual en el que ens movem quan parlem del tema i la metodologia pedagògica amb la qual treballem des de l’esplai i des d’Esplac per donar suport a la tasca dels esplais. A continuació, trobareu un recull de recursos que podeu utilitzar per treballar cada un dels temes.

Finalment, us plantegem un seguit de preguntes per obrir que obren el debat o la reflexió. Us plantegem un seguit de preguntes que, per començar el debat o l’intercanvi de reflexions i experiències, us poden servir d’inici però podeu fer comentaris que no responguin a aquestes preguntes.

En aquesta pàgina volem donar obrir el torn de paraula a totes les monitores perquè pugueu debatre sobre els temes que treballeu a l’esplai i per, amb les vostres aportacions, anar enriquint i mantenir viu el discurs d’Esplac; volem saber la vostra opinió, les vostres experiències i gaudir d’un debat pedagògic. 

Per poder fer comentaris haureu d’entrar amb el correu electrònic que teniu com a contacte a l’Era.